Redovisning

Redovisning

 

Vi bokför dina verifikationer till rätt konton, redovisar och deklarerar din moms till Skatteverket, gör periodisk och årsredovisning, och skapar tydliga och lättförståeliga rapporter om din ekonomisk ställning.

• Löpande bokföring

• Momsredovisning

• Bokslut och årsredovisning

•Ekonomiska rapporter