Tjänster

Redovisning

Vi bokför dina verifikationer till rätt konton, redovisar och deklarerar din moms till Skatteverket, gör periodisk och årsredovisning, och skapar tydliga och lättförståeliga rapporter om din ekonomisk ställning.

• Löpande bokföring

• Momsredovisning

• Bokslut och årsredovisning

• Ekonomiska rapporter

Deklarationer och skatter

Oavsett vilken företagsform som du bedriver kan vi hjälpa dig med dina företagsdeklarationer. Vi bistår även med dina inkomstdeklarationer inklusive alla bilagor.
Om ditt aktiebolag erfordrar revision tillser vi att sammanställa årsredovisningen och den löpande bokföringen för granskning. Vid behov förmedlar vi revisionstjänster genom våra partners. Sammanfattningsvis utför vi:

• Företagsdeklarationer

• Ägar- och delägardeklarationer

Administration

Vi tar hand om administrationen av löner och förmåner för ditt företags anställda. Vi hjälper dig också  med kundfakturering och uppföljning av dessa tills de är inbetalda. Inom administration ingår även hjälp med utbetalning till företagets leverantörer.

• Löneadministration

• Kundfaktureringar

• Kund- och leverantörsreskontra

Tjänster för privatpersoner

Som privatperson kan man ibland behöva få bättre ordning på inkomster och utgifter. Kanske säljer du konst vi sidan av ditt ordinarie jobb eller hyr ut rum i bostaden. Eller så önskar du nyttig information och hjälp med diverse avdrag, eller rentav är i behov av aktiv hjälp för att styra upp ekonomin. Oavsett vilken typ av tjänst du är i behov av, så har vi något för dig.